Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Termin polaganja predispitnih obaveza u vanrednom ispitnom roku Oktobar 2 za ispite koji se polažu po modelu B

tamara.barjaktarovic: 2020-09-22 13:29:15
Termin  polaganja predispitnih obaveza u vanrednom ispitnom roku Oktobar 2 za ispite koji se polažu po modelu B: subota 26. septembar 2020. 9h.   Student može da polaže predispitne obaveze iz samo jednog predmeta, uz prethodnu prijavu ispita i najavu predmetnom nastavniku.

Polaganje predispitnih obaveza u vanrednom ispitnom roku Oktobar 2

davorkar: 2020-09-22 00:05:04
Veće Departmana za matematiku i informatiku na elektronskoj sednici održanoj 18.septembra 2020. godine donelo je odluku kojom se odobrava polaganje preispitnih obaveza u vanrednom ispitnom roku Oktobar 2 u školskoj 2019/2020. godini, za ispite koji se polažu po modelu B. Student ce moći da polaže predispitne obaveze samo iz jednog predmeta, uz prethodnu najavu predmetnom nastavniku. Za ostale modele polaganja ispita u vanrednom ispitnom roku Oktobar 2 neće biti moguće polaganje predispitnih obaveza. Termin polaganja predispitnih obaveza će biti naknadno objavljen. U vanrednom ispitnom roku Oktobar 3 u školskoj 2019/2020. godini neće biti moguće polaganje predispitnih obaveza.

Veće 09.09.2020.

natasak: 2020-09-14 12:48:11
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 09.09.2020. godine prihvaćene su sledeće teme:

InAMath – An interdisciplinary approach to mathematical education

vladimir.ciric: 2020-09-08 15:23:00
Prema Odluci Agencije za mobilnosti programe EU Republike Hrvatske odobreno je finansiranje projekta InAMath – An interdisciplinary approach to mathematical education (Erazmus+ Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva (KA201)). Projekat je okupio eminentne obrazovne ustanove iz regiona, i to iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Svečani prijem studenata prve godine

tijana.ivanovic: 2020-09-04 20:03:22
Svečani prijem studenata prve godine na DMI će biti održan u petak 2.10.2020. u amfiteatru A1 "Mihajlo Pupin".

Raspored pismenih ispita za matematičke smerove za školsku 19/20 godinu

tamara.barjaktarovic: 2020-01-16 14:07:11     izmena: 2020-08-27 13:08:01
Objavljena je nova verzija rasporeda pismenih ispita za matematičke smerove za školsku 19/20 godinu.

Veće 04.08.2020.

natasak: 2020-08-17 10:42:02
Na elektronskoj sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 04.08.2020. godine prihvaćene su sledeće teme:

Veće 24.07.2020.

gordana.ivanovic: 2020-08-12 10:48:29
Na elektronskoj sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održane dana 24.07.2020. godine prihvaćene su sledeće teme: